Samenwerkingsverbanden zijn verplicht om elke 4 jaar een ondersteuningsplan te schrijven. Wij dus ook. In het ondersteuningsplan staat wat we doen, met wie we dat doen en aan welke doelen we werken. Het ondersteuningsplan is een beleids-, plannings- en kwaliteitsdocument.

Download het ondersteuningsplan, de aanvullingen hierop of de samenvatting.