In verband met de Europese wetgeving inzake privacy, hebben de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW, een digitale privacy tool ontwikkeld. Deze digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet-en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen.

 

Voor aanmeldingen voor het voortgezet speciaal onderwijs heeft het samenwerkingsverband op de website een deel afgeschermd. Op dit afgeschermde deel komen de aanvragen voor het speciaal onderwijs binnen

Hoe deze verwijzing in zijn werk gaat staat beschreven bij: voor ouders | aanmelding | aanmelding voortgezet speciaal onderwijs.

De aanvragen bevatten privacygevoelige gegevens over de betreffende leerling. Alleen mensen met een code kunnen op dit deel van de website inloggen. Uiteraard hebben deze professionals  hun beroepscode en zullen zij de gegevens nooit doorsturen naar anderen zonder dat daar door de betrokkene toestemming voor is gegeven. Om dit goed te regelen heeft het samenwerkingsverband een privacyreglement opgesteld.

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband een aantal afspraken op papier gezet waarin te lezen is hoe we vorm geven aan deze wet. Ook is er een Functionaris Gegevens bescherming (FG) gecontracteerd. Dat is de heer M. Vogel, te bereiken via e-mail: FG@swv-vo-zou.nl.

Het privacyreglement is hier te bekijken/downloaden:

Privacyreglement