Passend onderwijs is ingegaan op 1-8-14. Per  1-1-15 gaan de gemeenten over de jeugdhulp in de regio. Zowel het onderwijs (het samenwerkingsverband) als de gemeenten hebben plannen opgesteld waarin wordt beschreven hoe de nieuwe opdracht wordt uitgewerkt. Het onderwijs en de gemeenten zijn verplicht om deze plannen met elkaar te bespreken. Over een aantal onderwerpen moeten deze partners overeenstemming bereiken. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft daarom overleg gevoerd met de wethouders uit de gemeenten Bunnik, de Bilt, Heuvelrug,  Wijk bij Duurstede en Zeist.

Over de volgende onderwerpen zijn afspraken gemaakt:

Toegang jeugdhulp
Dyslexiezorg
Compensatieregeling AWBZ
Thuiszitters
Veiligheid en jeugd
Communicatie
• Monitoring