Stel je nu kandidaat voor het lidmaatschap van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Zuidoost Utrecht.

In verband met het aftreden van enkele leden van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband (SWV)VO Zuidoost Utrecht zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaten! Hieronder leggen we kort uit wat de Ondersteuningsplanraad doet, wat we van kandidaten verwachten en hoe je je kunt aanmelden. Is het lidmaatschap van de OPR iets voor jou laat het dan weten aan de medezeggenschapsraad/ouderraad.

Wat doet de ondersteuningsplanraad?

Het Samenwerkingsverband is een boven bestuurlijk verband waarbij 28 scholen zijn aangesloten. Het gaat om reguliere scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs (vso).  De regio van het samenwerkingsverband beslaat de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het Samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad .

De belangrijkste taak van de Ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan. Dit plan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor zorgen dat alle leerlingen de begeleiding en zorg krijgen die bij ze past. In 2017-2018 schrijft het SWV een nieuw ondersteuningsplan waar wij als OPR instemmingsrecht op hebben.

Leden van de OPR

Iedere ouder, leerling en ieder personeelslid van de scholen van een schoolbestuur kan zich kandidaat stellen voor de Ondersteuningsplanraad. De leden van de Ondersteuningsplanraad worden gekozen door de leden van de MR-en van die scholen. Ook als je niet in de MR van de school zit, kunt jij je kandidaat stellen voor de Ondersteuningsplanraad.

Verwachtingen

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. Zo wordt er onder andere verwacht dat je goed voorbereid naar de vergaderingen komt, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden, een open en actieve houding hebt en het belang van leerlingen en ouders/ personeelsleden daarin vertegenwoordigt. Het verschil tussen een MR van een school en de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot je kind / leerling of klas. De elementen van het Ondersteuningsplan herken je misschien niet direct op je eigen school. Indirect hebben deze wel veel invloed. Denk aan het vaststellen van de basisondersteuning, de financiële middelen, maar ook aan de scholing van personeel en de mogelijkheid om extra handen of speciale kennis en expertise in de klas in te zetten.
Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de Ondersteuningsplanraad spreekt, kan best ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben prettig. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies te vragen. Een dosis gezond verstand, betrokkenheid en een open positief-kritische houding zijn wat ons betreft het belangrijkst!

Gevraagde investering

De OPR vergadert zo’n vijf tot zes keer per jaar. Daarnaast draaien sommige leden van de OPR op basis van interesse mee in werkgroepen binnen het Samenwerkingsverband. Uiteraard horen bij de vergaderingen vergaderstukken. Houd daarom rekening met voorbereidingstijd.
Ouders ontvangen een onkostenvergoeding voor hun deelname in de OPR; personeel heeft op grond van de CAO VO recht op een vast aantal uren.

Ben je geïnteresseerd?

Nog vragen? Neem contact op met de voorzitter van de OPR Thijs van den Bosch; t.vandenbosch@beukenrodeonderwijs.nl

Ben je geïnteresseerd om je kandidaat te stellen voor de OPR, mail dan een korte beschrijving van jezelf met motivering vóór 15 juni 2017 naar de MR van je school en de voorzitter van de OPR.