Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht (26-03)

Adres: Graaf Adolflaan 4,
Zeist Postbus 303, 3700AH Zeist
Email: info@swv-vo-zou.nl
Telefoon: 030 6911113 (wordt na 20 sec. automatisch doorgeschakeld naar het mobiel van de heer H. Emmerzaal)

Directeur: de heer H. Emmerzaal

Email: harry.emmerzaal@swv-vo-zou.nl
Telefoon: 06 53668342

Ambtelijk secretaris Toewijzingscommissie LWOO en PRO: mevr. G. Peters

Inhoudelijke vragen m.b.t. leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro).
Email: pcl@swv-vo-zou.nl
Telefoon: 06 23883904

Ambtelijk secretaris TLV-VSO: mevr. A. van den Eijnden

Email: administratie@swv-vo-zou.nl
Telefonisch niet bereikbaar. Stuur een mail en er zal z.s.m. gereageerd worden.

Helpdesk digitaal aanmelden bij VO, mevr. A. Wildschut

Vragen/problemen m.b.t. de OSO-import, het invullen of vrijgeven van het Zorgaanmeldformulier, OKR, Adviesformulier e.d. in het digitale aanmeldplatform (Onderwijs Transparant).
E-mail: helpdesk@swv-vo-zou.nl
Telefoon (woensdag en vrijdag van 13.00-16.00 uur): 06 27912726