SWV ZOU streeft naar een gezamenlijke aanpak van de scholen waarbij VSO- en VO-scholen meer gaan samenwerken en gebruikmaken van elkaars expertise. Daarom heeft SWV ZOU een financiering beschikbaar gesteld waardoor de 3 VSO-scholen (VSO Heuvelrug College, Beukenrode Onderwijs en Berg en Bosch College) de VO-scholen kunnen ondersteunen met hun expertise, in de vorm van een pilot. Deze gaat van start in schooljaar 2018-2019.

De pilot gaat verder onder de naam GEMS partners in onderwijs. GEMS staat voor Gedrag, Expertise, Maatwerk en Samenwerking.

Klik hier voor meer informatie.