Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht (26-03)

Per 1 september 2018 is het samenwerkingsverband verhuisd naar Kwekerijweg 2C, 3709 JA Zeist

Adres tot 1 september 2018: Graaf Adolflaan 4,
Zeist Postbus 303, 3700AH Zeist
Email: info@swv-vo-zou.nl

Directeur: de heer H. Emmerzaal

Email: harry.emmerzaal@swv-vo-zou.nl
Telefoon: 06 536 68 342

Ambtelijk secretaris Toewijzingscommissie LWOO en PRO: mw. G. Peters

Inhoudelijke vragen m.b.t. praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Email: pcl@swv-vo-zou.nl
Telefoon: 06 238 83 904

Ambtelijk secretaris TLV-VSO: mevr. A. van den Eijnden

Email: administratie@swv-vo-zou.nl
Telefonisch helaas niet bereikbaar. Stuur een mail en er zal z.s.m. op worden gereageerd.

Helpdesk digitaal aanmelden bij VO via Onderwijs Transparant, mw. M. Vegter

Vragen/problemen m.b.t. de OSO-import, het invullen of vrijgeven van het Zorgaanmeldformulier, OKR, Adviesformulier e.d. in het digitale aanmeldplatform (Onderwijs Transparant) bij voorkeur naar e-mail: helpdesk@swv-vo-zou.nl

Telefonisch alleen bereikbaar woensdag en donderdag van 13.00-16.00 uur op: 06 279 12 726