Met ingang van 1-9-18 is het samenwerkingsverband verhuisd naar de Kwekerijweg 2C in Zeist.

De samenwerkingsverbanden van het primair en het voortgezet onderwijs delen vanaf dat moment een locatie.

Met ingang van 1-9-18 is het samenwerkingsverband verhuisd naar de Kwekerijweg 2C in Zeist.

De samenwerkingsverbanden van het primair en het voortgezet onderwijs delen vanaf dat moment een locatie.

Met ingang van 1-9-18 is het samenwerkingsverband verhuisd naar de Kwekerijweg 2C in Zeist.

De samenwerkingsverbanden van het primair en het voortgezet onderwijs delen vanaf dat moment een locatie.

informatie voor ouders

Zoekt u een geschikte school voor uw kind? Op deze website vindt u onder andere informatie over scholen in onze regio, de extra ondersteuning die deze scholen kunnen geven en de aanmeldprocedure.
Ook vindt u algemene informatie over passend onderwijs, het samenwerkingsverband en geschillen die zich kunnen voordoen.

informatie over TLV

Voor professionals is er een speciale, beveiligde, gebruikersomgeving samengesteld.
Deze omgeving wordt gebruikt om de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs te verzenden naar de TLV-commissie. Daarnaast gebruiken de leerplichtambtenaren (LPA) de omgeving voor het doorgeven van verzuimmeldingen. De gebruikers ontvangen hiervoor een handleiding en inloggegevens.

Aanvrager TLV en LPA

Inloggen
U kunt hier inloggen

Registreren
Alleen scholen voor V(S)O scholen kunnen een TLV aanvragen. Stuur een mail met schoolnaam, vestigingsplaats, naam en mailadres van de persoon (personen) die documenten moet(en) down- en uploaden naar administratie@swv-vo-zou.nl