Bekijk het schoolaanbod

Samenwerkende scholen in de regio

Over het samenwerkingsverband

Het passend onderwijs en de regionale afspraken

Kunst is als het kind,

Het streeft naar vorm en hoopt op schoonheid

het SWV

Op dit gedeelte van de website vindt u algemene informatie over passend onderwijs en de ontwikkelingen hierover in de regio Zuidoost Utrecht.

Ga verder naar:

informatie voor ouders

Zoekt u een geschikte school voor uw kind? Op deze website vindt u onder andere informatie over scholen in onze regio, de extra ondersteuning die deze scholen kunnen geven en de aanmeldprocedure.
Ook vindt u algemene informatie over passend onderwijs, het samenwerkingsverband en geschillen die zich kunnen voordoen.

informatie over TLV

Voor professionals is er een speciale gebruikersomgeving samengesteld. Deze omgeving wordt momenteel allen nog gebruikt door de zorgcöordinatoren van de scholen uit de regio om de aanvraag voor het voortgezet speciaal onderwijs te verzenden naar de TLV-commissie. De coördinatoren hebben hiervoor een handleiding en een unieke code ontvangen.

Zorgcoördinator

Inloggen
U kunt hier inloggen

Registreren
Vraag uw unieke registratiecode aan. Deze is op te vragen via administratie@swv-vo-zou.nl

Overige professionals

Het is nog niet mogelijk om in te loggen op deze site voor anderen dan zorgcoördinatoren.